Jimin + Hyeono in Ramada hotel(7min)


 Hyeyeong + Minseok in Inter Village(60s)


 Bora + Hanbyeol in Laterrace(60s)


 Jeonghye + Geunu in Hotel Susung(4min)


 Nari + Juhyeok in An-dong Grandhotel(3min)


 Jiyoung + Piljun in Withusjn(5min)


 Hayun + Yeonghak in Raonjena Hotel(60s)


 Yugyeong + Seunghun in Noviagala(3min)